Privacybeleid en cookies

Wij respecteren de Wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een reservering bij ons plaatst, vragen wij je om een aantal persoonlijke gegevens, welke nodig zijn om de door jou geplaatste reservering op correcte wijze uit te voeren. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor een correcte bedrijfsvoering. Uiteraard zullen wij altijd uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je gebruiken en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonsgegevens
Als je bij ons (online) het contactformulier invult, vragen wij om de volgende gegevens, welke nodig zijn om contact met je op te nemen:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP adres, alleen online.
 • gegevens, welke je bij het open veld (onder ‘bericht’) zelf invoert of doorgeeft;

Als je bij ons (online) een reservering plaatst, vragen/ontvangen wij de volgende persoonsgegevens, welke nodig zijn om je reservering uit te voeren:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum, welke je zelf invoert of doorgeeft, geen verplicht veld;
 • gegevens, welke je bij het open veld (onder ‘opmerkingen’) zelf invoert of doorgeeft
 • IP-adres.

Bij het aanmelden op onze nieuwsbrief, ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van je:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum, welke je zelf invoert of doorgeeft, geen verplicht veld.

Als je een offerte of factuur wenst te ontvangen, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens, welke nodig zijn om de offerte of factuur op te stellen:

 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer.

Als je een bestelling plaatst voor onze afhaal- of bezorgdienst, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens, welke nodig zijn om de bestelling te leveren:

 • naam;
 • (aflever)adres;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer;
 • betaalgegevens;
 • gegevens, welke je bij het open veld (onder ‘opmerkingen’) zelf invoert of doorgeeft;
 • IP-adres.

Als je een persoonlijk account aanmaakt in onze webwinkel, dan worden je gegevens bewaard en veilig opgeslagen op de server waar onze webwinkel op draait.

 • naam;
 • (aflever)adres;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer;
 • betaalgegevens;
 • gegevens, welke je bij het open veld (onder ‘opmerkingen’) zelf invoert of doorgeeft;
 • IP-adres;
 • loginnaam (je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en kunnen we niet lezen).

Voordeel van het aanmaken van een account is dat je bij een volgende bestelling niet opnieuw weer al je gegevens hoeft in te vullen en de status van je bestelling zelf kunt volgen. Een account aanmaken in onze webwinkel is overigens niet verplicht. Je kunt er zelf voor kiezen om wel of niet een account aan te maken.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt
Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor jij ze hebt verstrekt: 

 • om contact met je op te nemen;
 • om jouw reservering op correcte wijze vast te leggen en je te contacten wanneer nodig in verband met je reservering;
 • je zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor je reservering ontvangen;
 • nadat je bij ons geweest bent, kan je van ons een mail ontvangen om je mening te vragen over je bezoek;
 • indien je jezelf hebt aangemeld op onze nieuwsbrief: om je op de hoogte te houden van onze (lunch)acties en nieuws over Brasserie 1560 of IJsselstein;
 • indien je een offerte of factuur wenst: om deze op correcte wijze op te stellen en je te kunnen contacten wanneer opvolging nodig is;
 • Je IP-adres wordt gebruikt om je locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen. Ook wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren je niet op basis van IP-adres;
 • indien je ons je geboortedatum hebt doorgegeven, geef je ons de toestemming om je een speciaal aanbod te doen voor je verjaardag en om je een persoonlijkere behandeling te geven. 
Je leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden. 

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte persoonlijke gegevens nooit zomaar door aan derden. Wij doen dit alleen wanneer dit echt nodig is of om je vraag op behoorlijke wijze af te handelen. 

Resengo - Wij maken gebruik van© Resengo® Reservation Solutions alshoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens. 
Resengo zal je persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder jouw duidelijke toestemming, welke je enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door te reserveren bij ons geef je hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. Wanneer je reserveert zal er een passief profiel voor je gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit is om een matching te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank op basis van email-adres. Hiermee worden dubbele registraties voorkomen en worden je persoonlijke reserveringen op je eigen naam gegroepeerd. Indien je jouw reservering niet voltooit, wordt je email-adres tijdelijk opgeslagen om je de mogelijkheid te geven de reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt jouw email-adres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.
 Wanneer je jouw gegevens aan ons telefonisch doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van email, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien je deze hebt doorgegeven) of mobiel telefoonnummer. Wanneer je in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal er eerst gevraagd worden om je passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacy beleid.
 Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële bedoelingen. Resengo doet niet aan direct marketing (commerciële mailingen ev. op basis van profiling) met jouw persoonsgegevens zonder dat je hiervoor expliciet toestemming geeft. Je kan deze toestemming ook steeds weer herroepen indien je deze eens gegeven hebt.

TessAdmin - Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van TessAdmin. Hierbij maken wij gebruik van het boekhoudprogramma van E-boekhouden. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details m.b.t. jouw factuur. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. TessAdmin is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. TessAdmin gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

NOBEARS - Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van NOBEARS. NOBEARS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. NOBEARS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. NOBEARS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailchimp - Voor het verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief, maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Soms zijn nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over een actie en aan e-mails ter herinnering van de actie. Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Klik dan op de link in de laatste nieuwsbrief die je van ons hebt ontvangen en je wordt automatisch afgemeld. Lukt het niet? Stuur ons dan een e-mail, dan zullen wij je naam en e-mail adres verwijderen van onze nieuwsbrief.

Facebook - Voor onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld doelgroepen op basis van gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op Facebook (en Instagram) kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je niet wil dat op deze platforms advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven. Het kan zo zijn dat je daarna toch advertenties van Brasserie 1560 te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Rabobank Omnikassa - Voor het afhandelen van de iDEAL betalingen in onze webwinkel maken wij bij gebruik van het platform van Rabobank Omnikassa 2.0. Rabobank Omnikassa 2.0 verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Rabobank Omnikassa 2.0 is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daarom verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van de Rabobank.

Rabobank - Voor het afhandelen van directe bankoverschrijvingen maken wij gebruik van de financiële diensten van de Rabobank. De Rabobank is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daarom verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van de Rabobank.

Wanneer je gegevens aan derden worden verstrekt, zorgen wij ervoor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zullen jouw gegevens verwijderd moeten worden zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan is. Denk hierbij aan een verzoek van Justitie. Wij zijn dan wettelijk verplicht hieraan mee te werken.  

Veilige online verbinding
Je vraag of reservering wordt via onze veilige https:// verbinding versleuteld naar ons verzonden en veilig opgeslagen. 

Internetsites van derden
Op onze website staan links vermeld naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij omgaan met persoonlijke gegevens.  

Gifty - De (online) verkoop van cadeaubonnen hebben wij uitbesteed aan Gifty B.V. Gifty vraagt om je e-mailadres indien je de cadeaubon per mail wenst te ontvangen en om je de factuur en orderbevestiging per mail toe te sturen. Gifty vraagt om je postadres indien je de cadeaubon per post wenst te ontvangen. Gifty heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De gehele privacyverklaring van Gifty kun je lezen op www.gifty.nl.

CCV - Voor het afhandelen van de PIN betalingen maken wij gebruik van de transactiediensten van CCV. CCV verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. CCV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De gehele privacyverklaring van CCV kun je lezen op www.ccv.nl. 

Bewaren, verwijderen of wijzigen van je persoonlijke gegevens
Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk nodig is.  

Bij een verzoek om verwijdering van je gegevens dien je er rekening mee te houden dat wij voor onze administratie een wettelijke bewaarplicht hebben en gegevens in onze administratie dus pas kunnen verwijderen als de bewaartermijn is verlopen.

Indien wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, vertellen wij je altijd waarom. Je kunt er echter van op aan, dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is conform de wettelijke regelgeving.  

Let op: in verband met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, worden deze – om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terecht komt – alleen verzonden naar het bij ons bekende adres. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren met je ID of paspoort. Je BSN-nummer en/of paspoortnummer mag je dan doorhalen.  

Vragen of klachten?
Heb je vragen over ons privacybeleid of ben je het niet eens met de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. Komen wij er samen met jou niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat via de beveiligde server op jouw systeem (laptop, pc, telefoon of tablet) wordt geplaatst.
- Maak je gebruik van de diverse sociale media via onze website (Facebook, Twitter en Instagram), dan kunnen er cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Websites van derden, zoals Resengo en Gifty plaatsen ook cookies op jouw gebruikte systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacybeleid.

Facebookpixel
Voor onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van de Facebookpixel. Een Facebookpixel is een stukje code die op de website geplaatst is om meer te weten te komen over onze doelgroepen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten en ontwikkeld worden voor onze Facebookadvertenties. 

Cookies uitschakelen 
Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende browser. Houd er dan wel rekening mee dat sommige websites dan niet meer optimaal werken.

Aanpassen privacybeleid en cookies
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en cookies aan te passen, maar zullen dit alleen doen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Brasserie 1560
Weidstraat 1-3
3401 DL IJsselstein
Kamer van koophandel 30200793
info@brasserie1560.nl

Versie december 2021